NordicTherm Lågenergigrund

Kantelement oputsade

Kantelement

Kantelement

Med en rygg på 150 mm och 200 mm EPS under voten (gäller NTL 52 och NTL 62) minimerar du värmeförlusterna.

Graphite

Graphite - extra bra isolering i grunden.

Graphite är ett nytt material som isolerar 30% bättre än motsvarande densitet EPS isolering!

Lämpar sig väl till lågenergi- och passivhus där kraven på isolerförmågan ökar.